Skip to main content

Koleksiyon Hakkında

Nahit & Hüma Kabakcı Koleksiyonu (NHK Koleksiyonu), Dünya çapında 200’ün üzerinde sanatçının katkılarıyla hazırlanan 900’ün üzerinde eserden oluşmaktadır.

1980’li yıllardan bu yana özenle derlenen kuşaklar arası bu koleksiyon, Türkiye’de bilinçlilikle oluşturulan ve sürekliliğini koruyan koleksiyonların en önemli örneklerinden biridir.

NHK Koleksiyonu, baba (Nahit) Kabakcı ve kızı (Hüma) Kabakcı’nın bulunduğumuz coğrafyadaki sanatsal oluşumu sürdürmek ve çeşitli kültürler arası referanslar yaratmak için duydukları tutku, ilgi ve iş birliğinin nihai neticesini temsil etmektedir.

Kendisine miras kalan sorumluluğun bilinci ile Hüma bu oluşumu güçlendirmek için kendi küratöryel ilgi alanları ve deneyimleriyle alakalandırmıştır. Koleksiyonu diğerlerinden farklı kılan yanı, normal şartlar altında fikir alışverişinde imkanı olmayacak sanatçıları bir araya getirerek, kültürler arası köprü kurmaya imkan kılmasıdır.

Koleksiyon, sanatsal ifadelerin birbirine bağlılığını ve kültürel kimliğin gelişen dokusunu yansıtan, kültürler arası diyalogların zenginliğinin bir kanıtıdır.

Koleksiyon; diaspora, yerel ötesilik, keder ve kimlik politikaları gibi temalar çerçevesinde, coğrafya, kültür ve dinden bağımsız, eserler arasında diyalog kurulmasına olanak tanıyarak, sanatın birleştiriciliğini ön plana çıkarmaktadır.

2024 yılında, koleksiyonun adı, koleksiyonun nesiller arası niteliğini ve Hüma’nın koleksiyonun himayecisi olarak rolünü vurgulamak için NHK Koleksiyonu olarak değiştirilmiştir.

“Üzüntüm kör olmak değil, bundan sonra resim seyredememek.”

– NAHİT KABAKCI

NAHİT KABAKCI HAKKINDA (1949-2009)

Nahit Kabakcı 22 Mart 1949’da İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladı. 1960 yılında Alman Lisesine girdi ve 1968 yılında buradan mezun oldu. Kabakcı, eğitim hayatına Almanya’da devam etti. 1978 yılında Darmstadt Teknik Üniversitesi’nden endüstri mühendisi olarak mezun oldu. 1980 ve 1990’larda Türkiye ve Azerbaycan’da inşaat işleriyle uğraştı. bu dönemde hem iş hem de sanat dünyasındaki faaliyetleri açısından Azerbaycan hayatında önemli bir yer edindi. 2000’li yıllarda zamanının çoğunu geçirmeye başladığı Azerbaycan’a açılım yapan ilk Türk iş adamlarından biri oldu. Burada birçok önemli inşaat projesini hayata geçirdi. Bu dönemde karşılaştığı kişi ve kurumlar onun koleksiyonculuk ve galericilik konusundaki girişimlerine önemli bir zemin hazırladı.

Sanata dair ilk profesyonel girişimi Ümit Yaşar Sanat Galerisi ile ortak olmasıyla başladı. Bir yıllık ortaklığın ardından, Nahit Kabakcı, 1986 yılında Ramko Sanat Galerisi’ni kurdu. 1990 yılında Kabakçı, “Çağdaş Türk Resmi” konulu bir yarışma düzenleyerek uluslararası alanda tanınmış profesyonelleri jüri üyesi olmaya davet etti. Jürisi şu isimlerden oluşuyordu: Jan Hoet (Belçika; Gent Çağdaş Sanat Müzesi Direktörü), Dieter Ronte (Almanya; Hannover Sprengel Müzesi Direktörü), Bruno Mantura (İtalya; Roma Çağdaş Sanat Galerisi Direktör Yardımcısı). 1996 yılında, Kabakcı, galericilik yerine hayatını koleksiyonculuğa adamaya karar verdi. Koleksiyonerliğin ilk birkaç yılında Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’dan sanat eserleri toplamaya karar verdi. Yıllar geçtikçe Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Bosna-Hersek, Makedonya ve Bulgaristan gibi komşu ve Balkan ülkelerinden de sanat eserleri toplamaya başladı. Kabakcı, Şubat 2002’de İstanbul Deniz Müzesi’nde “Çağdaş Azerbaycan, Rus ve Türk Resim ve Heykelleri” başlıklı koleksiyonunun ilk sergisini açtı.

Kasım 2003’te Atatürk Kültür Merkezi’nde, 2008’de Tüyap Sanat Fuar ve Kongre Merkezi’nde birer koleksiyon sergisi daha gerçekleştirdi. Kasım 2008’de Tüyap’ta düzenlenen “Hüma Kabakcı Koleksiyonu 1950-2008” başlıklı sergide, koleksiyonuyla Türk sanatına yaptığı katkılarından dolayı kendisine “Tüyap Sanat Fuarı Koleksiyoner Onur Ödülü” verildi. 2010 Avrupa Kültür Başkentin’deki  üç şehrin (Almanya’da Essen şehri, Macaristan’da Pecs İstanbul) olması, Kabakcı için çok büyük bir şanstı, Türk modern ve çağdaş sanatını yurt dışında tanıtma hayalinin gerçekleşmesi için büyük bir fırsattı. Nahit Kabakçı, ani ölümü nedeniyle Almanya’nın Ruhr ve Macaristan’ın Pecs kentinde planladığı üç müze sergisini şahsen gerçekleştiremedi ama kızı Hüma hazırlıkları sürdürerek ilişkileri devam ettirdi.

HÜMA KABAKCI HAKKINDA

Koleksiyonun ikinci kuşak temsilcisi olan Hüma Kabakcı (d. Londra, 1990), bir Türk-İngiliz küratör ve Open Space‘in kurucu direktörü olup Londra’da yaşamakta ve çalışmaktadır. 2021-2022 yıllarında Drawing Room’da Geliştirme Müdürü olarak çalışan Kabakcı, hâlihazırda da kaynak yaratma ve stratejik danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir.

Üniversite eğitimini London College of Communication’da Reklamcılık ve Pazarlama üzerine yapan Kabakcı, yüksek lisansını (MA) ve MPhil yüksek lisans derecesini Londra Royal College of Art’ta Çağdaş Sanat Küratörlüğü alanında tamamladı.

Kabakcı, hem İngiltere’de hem de Türkiye’de ticari galeriler, bienaller, müzeler ve müzayede evlerinde birçok farklı görevde çalıştı. Open Space; Block Universe Performans Festivali, Delfina Vakfı, Fiorucci Art Trust, Flat Time House ve İKSV (İstanbul Bienali Vakfı) gibi kurumlarla işbirliklerine imza attı.

Kabakcı’nın küratöryel ilgisi, sürükleyici deneyimler yaratmaya ve multidisipliner profesyonellerle işbirliği içinde daha geniş bir diyalog alanı oluşturmaya yöneliktir. Başlıca ilgi ve bilgi alanları; diaspora, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları, bir araç olarak yemek ve misafirperverlik üzerine odaklanmaktadır.

Hüma’nın küratöryel ve profesyonel projeleri hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz. 

Hüma Kabakcı fotoğrafı: Korhan Karaoysal

Bültenimize abone olun

Koleksiyonla ilgili yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun.

Aboneliğiniz gerçekleştirildi. İlginize teşekkür ederiz.